حاوی : نحوه کاشت، نگهداری و حفاظت از درختان پسته(اصول کامل باغبانی) آشنائی با آفات و بیماریهای پسته و نحوه پیشگیری و مبارزه و ... نحوه برداشت محصول، بوجاری و بسته بندی و ...
  • مشخصات فنی محصول
  • فروشندگان این محصول
  • نظرات کاربران درباره محصول

حاوی :
نحوه کاشت، نگهداری و حفاظت از درختان پسته(اصول کامل باغبانی)
آشنائی با آفات و بیماریهای پسته و نحوه پیشگیری و مبارزه و ...
نحوه برداشت محصول، بوجاری و بسته بندی و ...