مجموعه فیلم آموزشی پرورش خیار گلخانه ای حاوی: اصول و مراحل کاشت، داشت و برداشت خیار گلخانه ای آشنائی با تاسیسات و جزئیات تولید و ...
  • مشخصات فنی محصول
  • فروشندگان این محصول
  • نظرات کاربران درباره محصول

مجموعه فیلم آموزشی پرورش خیار گلخانه ای
حاوی:
 اصول و مراحل کاشت، داشت و برداشت خیار گلخانه ای
آشنائی با تاسیسات و جزئیات تولید و ...