• مشخصات فنی محصول
  • فروشندگان این محصول
  • نظرات کاربران درباره محصول

چکیده : وحى پايه و اساس نبوت و از امور ضرورى اديان آسمانى است وآن، ارتباط مرموز و ويژه‏اى است بين خدا و انسان‏هاى ممتاز و برگزيده‏اى كه پيامبر ناميده مى‏شوند. در اين ارتباط ويژه، پروردگار بزرگ، علوم و معارف و احكام و قوانين و دستورهايى را به قلب نورانى او القا مى‏كند و به او مأموريت مى‏دهد تا آنها را به مردم ابلاغ كند... وحى پديده‏اى است برتر از افق فكر بشر كه شناخت ماهيت آن براى ما امكان ندارد؛ يك پديده طبيعى‏
نيست تا با ابزارهاى علمى قابل شناخت باشد. در عين حال در متونِ نقلى و عقلى، نشانه‏هايى براى شناخت آن، ارائه شده است. اثر حاضر، وحى را از اين زاويه‏ها بررسى كرده است:
وحى در قرآن، در اصطلاح، از ديدگاه فلاسفه اسلام، از ديدگاه مسيحيت، در عهد عتيق و نيز از نگر گاه عقل.