تمامی مهارت های یادگیری زبان از قبیل "Listening" یا مهارت های گوش دادن"speaking" یا مهارت های صحبت کردن "reading" یا مهارت خواندن و "writing" یا مهارت نوشت آموزش کار بردی زبان
  • مشخصات فنی محصول
  • فروشندگان این محصول
  • نظرات کاربران درباره محصول

تمامی مهارت های یادگیری زبان از قبیل "Listening" یا مهارت های گوش دادن"speaking" یا مهارت های صحبت کردن "reading" یا مهارت خواندن و "writing" یا مهارت نوشتن در کنار تمرینات متنوع گرامری "لغات vocabulary" و حتی تمرینات مرتبط با آشنایی با فرهنگ انگلیسی "culture" نرم افزار های درونی دیالوگ و تشخیص صدا برای بهبود تلفظ شخص زبان آموز بیش از 20 ساعت ویدئوی آموزشی

آموزش کاربردی زبان